Saturday 7 December 2019

შეიძლება გარეგნობამ მოგვატყუოს

შეკითხვა საფუძვლიანია. მე გავიზარდე ქვეყანაში, სადაც სურათი მიიჩნეოდა მყარ მტკიცებულებად, როდესაც ჭეშმარიტების მტკიცებულება სურდათ. ჩვენ ვიცით, რომ ეს შესაძლოა საკამათო იყოს, რადგანაც სურათები შეიძლება იყოს მანიპულირებადი. ისევე როგორც მანიპულაციის გარეშე შემთხვევითობა შეიძლება იყოს ეფექტური, რაც ცვლის „გარეგნობას“.

მაიორმა ბით რიდერმა რამოდენიმე კვირის წინ გადაიღო ეს სურათი. როდესაც შეკრების შემდეგ გვაჩვენა, სურათმა დიდი მხიარულება გამოიწვია. თუმცა, მე მაშინვე ვიცოდი, რომ შემეძლო გამომეყენებინა იგი ჩემი უკანაკნელი ბლოგის ილუსტრაციისათვის ამ შემოდგომის სერიაში, რომელიც დაეთმო „ქრისტეს ატრიბუტების“ თემას.

ყურადღება მთელი წლის მანძილზე გადატანილი იყო ჩვენს მისიაზე, მივიტანოთ ქრისტეს სიცოცხლე ადამიანებამდე. იმისათვის, რომ ეს შევძლო, მე უნდა ვიცოდე რა არის მისი სიცოცხლის ატრიბუტები. ერთ-ერთი საშუალება ამის აღმოსაჩენად არის გადავხედო მის „მე ვარ“ განაცხადებს. ეს გახლავთ გამოხატულება იმისა, თუ ვინ არის იგი. ბევრჯერ, მე ეს მუხლი მოვიყვანე ციტატად: „რომ ისეთივენი ვართ, როგორიც ისაა ამ ქვეყნად“ (1).

ამის შედეგი შესაძლოა იყოს, ის, რომ მისი გარეგნობა, ასევე უნდა იყოს ის გამოხატულება, რომელიც აღმოჩენილ იქნება ჩემს ცხოვრებაში. შეუძლებელია ამ გარეგნობის გაყალბება. დიახ, მე შემიძლია ჩავიცვა „მწყემსის“ სამოსი, თუმცა, თუ არ ვზრუნავ „ცხვრებზე“, ადამიანებს მაშინვე ეცოდინებათ, რომ გარეგნობა იტყუება.

ასევე შემიძლია ვეცადო გამოვიღო ვაზის ნაყოფი, რომელსაც ასევე სულის ნაყოფს უწოდებენ, ესენია: 
„სიყვარული, სიხარული, მშვიდობა, დიდსულოვნება, სიტკბოება, სიკეთე, რწმენა, თვინიერება, თავშეკავება“
გალატელთა 5:22-23
ამ ნაყოფთაგან ყოველი თვისების იმიტირება შეიძლება გარკვეული დროის განმავლობაში ადამიანური ძალისხმევით, თუმცა, ვაი, რომ, გარკვეული დროის შემდეგ, იგი ბუნებრივად გამომჟღავნდება.

საინტერესოა ის, რომ იესო ცხოვრობდა ჩვეულებრივი ცხოვრებით. იგი ცხოვრობდა ისევე, როგორც მის ირგვლივ მყოფ ადამიანთა უმეტესობა. იგი იზიარებდა მათ სიხარულს, ლხინს, ტკივილსა და წუხილს. მას ეძინა, ჭამდა და სვამდა, იცინოდა და ტიროდა. მას ჰქონდა მშვიდი საუბარი და ბრაზობდა, როდესაც უსამართლობას ხედავდა - და ყოველთვის ეს მახასიათებლები მისი ნაწილია, რადგანაც ისინი მისი პიროვნების განუყოფელი ნაწილია.

თუმცაღა, დღევანდელი ილუსტრაცია არ არის მანიპულირება, ანგელოზის ფრთები არ არის ჩემი ნაწილი. გარეგნობა კვლავაც ტყუის და ყველამ უწყის ამის შესახებ. მე ვლოცულობ საკუთარი თავისთვის და თქვენთვის, რათა თქვენი ცხოვრება ამ სამყაროში იყოს ბუნებრივი და ჭეშმარიტი, რადგანაც ჩვენ ვცხოვრობთ, როგორც ბუნებრივი და ჭეშმარიტი ადამიანები, რომელთაც სჯერათ, რომ იესოს შეუძლია იმოქმედოს ჩვენში და ჩვენი მეშვეობით, რათა გაავრცელოს იმედი, იმ სამყაროში, რომელსაც სჭირდება იმედი.

„ციური მანნა“ დღეისათვის:
განახლებული მის ხატებაში!
-------------------------------------
(1) 1 იოანე 4:17ბ

No comments:

Post a Comment

დაე, დავრჩეთ სწორ გზაზე!

26 კვირიანი რეფლექსიების კრებული © ‘Didache’, Norway 2020 ISBN 978-82-93720-17-1 Booklet: ISBN 978-82-93720-18-8 2018 წელს აღმოსავლ...